Regulamin bazy wedkarskiej Lofoten Fishing Center w BRETTESNES

& 1

Doba hotelowa zaczyna się od godz 12.00 i trwa do godz 10.00

& 2

W godz.23.00­5.00 należy zachowywac się cicho,szanując przy tym spokój i odpoczynek pozostałych gosci

& 3

1. We wszystkich pomieszczeniach znajdujących się na terenie bazy wędkarskiej obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

2. Naruszenie powyzszego postanowienia skutkuje nałożeniem przez Własciciela kary w wys.2000nok lub wydaleniem z bazy wedkarskiej bez zwrotu kosztów pobytu.

& 4

Odpady (śmieci) wytworzone na terenie bazy wedkarskiej należy segregowac.

& 5

Każdy gosc odpowiad za powierzony sprzęt.W przypadku uszkodzen powstalych wskutek działaniaa lub zaniechania użytkownika lub osób za które odpowiada,odpowiada on finansowo w pełnej wysokosci szkody.

& 6

Własciciel bazy wedkarskiej nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenie sprzetu wniesionego na teren bazy.

& 7

1. Kazdy wedkarz lub własciciel bazy wedkarskiej , ma prawo zamiescic w galerii strony internetowej zdjecia zrobione przez siebie lub własciciela bazy wedkarskiej . na których prezentuje swoje złowione ryby.

2. W przypadku jeżeli wedkarz nie ma takiego życzenia należy zgłosic o tym fakcie włascicielowi bazy wedkarskiej.

& 8

Należy bezwględnie stosowac się do polecen obsługi mających zapewnic bezpieczenstwo na morzu.

& 9

Osoba kierująca łodzią przed każdym wypłynieciem jest zobowiązana do sprawdzenia stanu paliwa i pobrania odpowiedniej jego ilosci.